اغلب مسافران از خشکی مسیر سفرشان پس از گذشتن از شاهرود تا رسیدن به سبزوار گله دارند و از این بخش به عنوان سخت*ترین و شاید کسل*کننده*ترین بخش سفر یاد می*کنند؛* کمتر مسافری می*داند که سرزمین توران، زیستگاه یوز ایرانی در همین مسیر واقع شده است.شاهرود نزد زائران امام رضا(ع) بیشتر به عنوان یک شهر بین*راهی که در میانه راه تهران- مشهد قرار گرفته، شناخته شده است. اغلب مسافران از خشکی مسیر سفرشان پس از گذشتن از شاهرود تا رسیدن به سبزوار گله دارند و از این بخش به عنوان سخت*ترین و شاید کسل*کننده*ترین بخش سفر یاد می*کنند؛* کمتر مسافری می*داند که سرزمین توران، زیستگاه یوز ایرانی در همین مسیر واقع شده است.
کافی است فرمان را از میامی به سمت بیارجمند بچرخاند و از آنجا راهی روستای قلعه بالا شود، تا بتواند در آنجا هم گورخر و هم یوز ایرانی را به چشم ببیند. ضمن اینکه گذراندن یک روز با مردمان کویر و رفتن به پارک ملی توران و همه و همه می*تواند این بخش کسل کننده را به یکی از هیجان انگیزترین سفرها تبدیل کند.
قلعه بالا به واسطه قرار گرفتن در این موقعیت بی نظیر و همچنین به واسطه ساختار و شکل پلکانی ویژه*اش جزو روستاهای هدف گردشگری محسوب می*شود؛ روستایی که سراسر آن با سنگفرش پوشیده شده است. کسانی که تجربه حضور در ماسوله یا شهرهای هدف گردشگری را داشته باشند، با ورود به قلعه بالا مشاهده می*کنند که این روستا نیز چیزی از روستاهای مشهور کم ندارد، جز اینکه به واسطه قدمت کمتر حضور گردشگران در این روستا، از شلوغی و همهمه خبری نیست و به جای مغازه تنها خانه روستایی و باغ، گردشگر را احاطه می*کند. امکانات روستای قلعه بالا به واسطه همین سابقه اندک حضور در لیست روستاهای هدف گردشگری به مانند همتایان خود زیاد نیست و تنها منحصر به خانه محلی*هایی است که آنها را با میهمان*نوازی مثال زدنی در اختیار گردشگران قرار می*دهند.

کسب*وکار خانه*های روستایی
حسین کیقبادی در کنار موسی عجمی، امیر احمدی و منیر تقدیسی از جمله افرادی هستند که گاه در قالب یک تعاونی روستایی و گاه به شکل انفرادی در سال*های اخیر کار پذیرایی از گردشگران را برعهده داشته*اند. همچنین حضور انجمن*هایی نظیر بوم*پژوهان، طرح سرزمین و انجمن*های زیست محیطی دیگر مردم منطقه را با یوز ایرانی به خوبی آشنا و مردم قلعه*بالا را به یکی از حامیان این گونه نادر تبدیل کرده است. مردمان قلعه*بالا از اهمیت یوز در سرزمین*شان آگاهند و می*دانند تا زمانی که یوز در توران هست، گردشگران نیز به منطقه آنها رفت و آمد خواهند کرد. به این ترتیب با این آموزش*ها که با همراهی و حمایت دفتر کمک*های کوچک سازمان ملل انجام شده، رابطه*ای صمیمانه میان مردمان محلی و گونه*های نادر جانوری این منطقه اعم از یوز، گورخر ایرانی و زاغ بور شکل گرفته است. در قلعه بالا خانه*های روستایی با گل ساخته شده*اند و حتی خانه*هایی که با آجر ساخته می*شوند نیز ناچارند نمای کاهگلی را لحاظ کنند، تا بافت و نمای روستا یکدست باقی بماند. گردشگران در خانه*های گلی اقامت می*کنند و اهالی با گوشت تازه و نوشیدنی*های محلی نظیر شربت انگور به جای دوغ و نوشابه از آنها پذیرایی می*کنند. وانت و جیپ روستاییان نیز برای بازدید از منطقه توران در قلعه بالا مهیا است. به این ترتیب گردشگر این شانس را پیدا می*کند که با همراهی یک راهنمای محلی در حالی که توضیحات مفصلی راجع به منطقه مطرح می*شود، راهی زیستگاه یوز و گور ایرانی شود.