چین در سال ۲۰۱۳ بزرگترین صادرکننده گردشگر در جهان لقب گرفت.

به گزارش توریست ها به نقل از ایسنا، چین به*عنوان پرجمعیت*ترین کشور جهان در سال ۲۰۱۳ با فرستادن ۹۷ میلیون گردشگر به کشورهای مختلف، بیشترین میزان گردشگر را در سطح جهان داشت.

به گزارش خبرگزاری شین*هوا*، چین در سال ۲۰۱۲ نیز ۸۳ میلیون گردشگر به دیگر کشورهای مختلف جهان فرستاد که حالا امسال با رشد ۱۴ میلیون نفری به ۹۷ میلیون گردشگر رسیده است.

در این میان مقصد ۷۵ درصد گردشگران چینی کشورهای آسیایی و اروپایی بوده است و آنها همچنین پس از گردشگران آمریکایی و آلمانی بیشترین مبالغ را در دیگر کشورها هزینه کرده*اند.

البته در همین سال گردشگران چینی آمریکا نسبت به سایر کشورها کمتر بوده، اما گردشگران چینی به طور متوسط در سفر خود به آمریکا حدود ۷ هزار دلار هزینه کرده*اند.

طبق اعلام سازمان جهانی جهانگردی، در سال ۲۰۱۳ تعداد گردشگران چینی جهان حدود ۲۲ درصد رشد داشته که کارشناسان علت اصلی این امر را رشد چشمگیر درآمدهای مردم چین در سال*های اخیر می*دانند که باعث شده تمایل آنها برای سوی دیگر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی افزایش یابد.

در سال ۲۰۱۲ نیز حدود ۴۰۰ میلیون نفر گردشگر چینی به کشورهای مختلف دنیا سفر کردند و این جابجایی ۱۰۲ میلیارد دلار درآمد برای اقتصاد جهانی به همراه داشت.

جمعیت و درآمد گردشگران چینی* آنچنان وسوسه*برانگیز است که در سال*های اخیر* بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند تا روی این بازار تمرکز بیشتری داشته باشند. به همین دلیل کشورهای زیادی قصد دارند سیاست*های خود را بویژه در بخش صدور ویزا برای جذب گردشگران چینی* تسهیل کرده و یا اقدام به حذف ویزای گردشگری برای گردشگران پرجمعبت*ترین کشور جهان کنند.

البته هنوز آمار دقیقی از سوی دولت چین در زمینه تعداد گردشگران خارجی و داخلی چین در سال ۲۰۱۳ ارائه نشده است، اما این کشور در سال ۲۰۱۲ میزبان ۳۰۰ میلیون گردشگر داخلی بود. چین در همین سال حدود ۴۰۸ میلیارد دلار از محل صنعت گردشگری درآمد داشته و در همین زمان نیز تعداد گردشگران خارجی این کشور حدود ۱۰ درصد افزایش یافت که نشان می*دهد مقامات چینی علاوه بر جذب گردشگران خارجی در جذب گردشگران داخلی نیز موفق عمل کرده*ان
د.