سخنان توماس ادیسون

هیچ چیز واقعا خراب نیست ! حتی ساعتی كه از كار افتاده است ، دو بار در روز زمان را درست نشان می دهد .توماس ادیسونانسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند .توماس ادیسونانسان هر چه بالاتر برود احتمال ديده شدن وصله ی شلوارش بيشتر می شود .توماس ادیسونایمان باور کردن چیزی است که می دانی حقیقت ندارد.توماس ادیسوننبوغ يعني يک درصد الهام گرفتن ونود ونه درصد عرق ريختن.توماس ادیسونتمام پيشرفتهاي عالمگير خود را مديون تفكر منظم و يادداشت برداري دقيق هستم .توماس ادیسونمن هفتصد بار اشتباه نكردم. من یك بار اشتباه نكردم من زمانی موفق شدم كه هفتصد راهی را كه موفقیت آمیز نبود اصلاح كردم. هر گاه راهی را كه عمل نمی كرد حذف كردم راهی را پیدا كردم كه كار می كرد.توماس ادیسونهیچ چیز در دنیا به اندازه عصمت و عفت زن را بالا نمی برد .توماس ادیسوناگر هر یک از ما کارهایی را که قابلیت انجام آن را داریم انجام می دادیم جدا شگفت زده می شدیم. توماس ادیسونافکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد. توماس ادیسونامید همان قدر برای انسانها اهمیت دارد که بال برای پرندگان .توماس ادیسونانسان در هر سنی که از کار بازماند بهتر است که بعد بی درنگ بمیرد.توماس ادیسونبسیاری از ناکامی*ها ناشی از این است که هنگام تسلیم شدن نمی*دانید که تا چه حد به موفقیت نزدیکید .توماس ادیسوناگر می خواهید در زندگی موفق باشید، استقامت و پشتکار را همراه صمیمی خود سازید.توماس ادیسونحجب و حیا نه تنها آرایش است، بلكه نگهبان فضیلت است .توماس ادیسونمهم اين نيست که در کجاي اين جهان ايستاده ايم ، مهم اين است که در چه راستايي گام بر مي داريم .توماس ادیسونلازمه موفقیت ،در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی وبدون وقفه بروی یک مسئله است بی آنکه احساس خستگی کنید.توماس ادیسونانسان هنوز خارق العاده ترین کامپیوتر است . توماس ادیسون


من در زندگيم حتي يك روز هم كار نكرده ام. آنچه انجام داده ام، تفريح بوده است.توماس ادیسونآنان كه در زندگي پيروز و كامياب شده اند، نخست از نظر فكر و روح، پيروز و كامياب بوده اند.توماس ادیسون


نيايش اگر به گونه ي تهاجمي و با پافشاري و پي در پي انجام گيرد، به اجابت مي رسد.توماس ادیسون


همچون اسفنج كه آب را در بر مي گيرد، شما هم انديشه هاي خوب را در بر گيريد و آن را در خدمت هدف خويش قرار دهيد.توماس ادیسون


نام نيك پيراهني است كه هرگز كهنه نمي شود.توماس ادیسون


زنها اختراعهاي بزرگي نكرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.توماس ادیسون


طعم بسياري از شكست هاي زندگي را كساني چشيده اند كه در دو قدمي كاميابي از تلاش خود دست كشيده اند.توماس ادیسون


من شكست نخورده ام، تنها هزار راه حل پيدا كرده ام كه به كار نمي آيند.توماس ادیسونهر پیشرفت و موفقیتی از اندیشه سر چشمه میگیرد. توماس ادیسونمن کار را از همان جایی که دگران رهایش کرده اند،آغاز کرده و دنبال میکنم. توماس ادیسون

جملات حکیمانه