به گزارش خانه ورزش و به نقل از بانک ورزش ، او که سابقه مربیگری در تیم نوجوانان ویارئال را نیز دارد، فردای مسابقه توسط باشگاه شناخته شد و برای همیشه از حضور در ورزشگاه ال مادریگال محروم گشت. اوضاع برای دیوید بدتر نیز شد. او حتی تا مرحله دستگیری پیش رفت و سپس با تعیین مبلغ سنگینی به عنوان جریمه آزاد شد. در روزهای اخیر عده ای از هوادراان ویارئال در حمایت از او دست به تظاهرات زده اند!