فن سیستم: یکی از راه*های کم کردن صدای فن این است که سیستمی را انتخاب کنید که نیازی به محصولات شرکت ADM نداشته باشد، تا بتوانید از فن کوچکتری برای CPU خود استفاده کنید.

البته دقت کنید قبل از تعویض فن، فن جدید به اندازه فن قبلی سیستم شما را خنک کند.

مکان قرار گیری سیستم: در مورد محل قرار گرفتن کامپیوتر سعی کنید به نور محیط و میزان سرو صدا بیش*تر اهمیت بدهید و نه به زیبایی.

هارد دیسک: هر وسیله*ای که با سرعت 7200 دور در دقیقه دوران کند، به خودی خود سرو صدا ایجاد می*کند. بهترین راه برای هارد دیسک پر سرو صدا، استفاده از عایق*های صوتی است.

سفت کردن پیچ*ها: اگر یک پیچ که کاملا سفت نشده باشد یا کیس به خوبی بسته نشده باشد، می*تواند یک سیستم ساکت را به سرو صدایی همانند ماشین چمن زنی تبدیل کند. مطمئن شوید که تمام کارت*ها محکم در اسلات*های خود بسته شده باشند و تمام کابل*ها را در جای ایمنی محکم کنید.